Contact

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
Bologna Coordination Comitee President
Phone : 0 (232) 488 81 24
filiz.baskan@ieu.edu.tr

Meltem YÜCE ÖZBALCI
Quality and Coordination Directorate
Boards, Regulations, Cirriculum Supervisor
Phone : 0 (232) 488 83 37
meltem.yuce@ieu.edu.tr