İletişim

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı
Tel: +90 232 488 81 24
filiz.baskan@ieu.edu.tr

Meltem YÜCE ÖZBALCI
Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü
Kurul, Mevzuat, Öğretim Planı İşleri Sorumlusu
Tel: 0 (232) 488 83 37
meltem.yuce@ieu.edu.tr