İletişim

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN CANYAŞ
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı
Tel: +90 232 488 84 66
filiz.baskan@ieu.edu.tr

 

Meltem YÜCE ÖZBALCI
Öğretim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Kurul, Mevzuat, Öğretim Planı İşleri Sorumlusu
Tel: 0 (232) 488 83 37
meltem.yuce@ieu.edu.tr