Komisyon Uyeleri

ÜNİVERSİTE BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU

 • Prof. Dr. Filiz BAŞKAN (Başkan)
 • Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
 • Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM
 • Prof. Dr. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR
 • Dr. Öğretim Üyesi Sevin GÜMGÜM
 • Dr. Öğretim Üyesi Dr. Betül ÖZTÜRK
 • Dr. Öğretim Üyesi Cem ÖZCAN
 • Öğr. Gör. Serkan BOLAT
 • Dr. Ünsal Doğan BAŞKIR
 • Özge COŞKUN AYSAL
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Kalite ve Koordinasyon Müdürü
 • Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü-Kurul, Mevzuat, Öğretim Planı İşleri Sorumlusu
 • Öğrenci Konseyi Başkanı

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL KOMİSYONLARI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

•   Prof. Dr. Neslihan YETKİNER
•   Doç. Dr. Göktuğ KARPAT
•   Doç. Dr. Seda CAN
•   Dr. Öğretim Üyesi Sevin GÜMGÜM

•   Dr. Öğretim Üyesi Seher ŞEN

HUKUK FAKÜLTESİ
•   Doç. Dr. Esra KATIMAN
•   Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
•   Öğr. Gör. Zeynep MİNELİLER

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
•   Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ARDA
•   Dr. Öğretim Üyesi Dilek HİMAM ER
•   Öğr. Gör. Dr. Elif KOCABIYIK
•   Öğr. Gör. Dr. Didem KAN KILIÇ
•   Öğr. Gör. Özlem AKIN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
•    Doç.Dr. Sema MİSÇİ KİP
•    Dr. Öğretim Üyesi Derya ÖZKAN
•    Öğr.Gör. Hakan TUNCEL

İŞLETME FAKÜLTESİ
•    Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI
•    Doç. Dr. Gülin VARDAR
•    Dr. Öğretim Üyesi Metehan Feridun SORKUN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
•    Doç. Dr. Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
•    Dr. Öğretim Üyesi Şermin TÜRKEL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
•    Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM
•    Prof. Dr. Lale Canan DÜLGER
•    Dr. Öğretim Üyesi Kamil Erkan KABAK

TIP FAKÜLTESİ
•    Prof. Dr. Makbule İlgi ŞEMİN
•    Doç. Dr. Yasemin Seval ÇELİK

UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
•    Dr. öğretim Üyesi Betül ÖZTÜRK
•    Öğr. Gör. Selin ERTAMAY

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
•    Doç. Dr. Esra KATIMAN
•    Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
•    Öğr. Gör. Zeynep MİNELİLER

MESLEK YÜKSEKOKULU
•    Öğr. Gör. Emre KÜHEYLAN
•    Öğr. Gör. İlker YALÇIN
•    Öğr. Gör. Y. Serkan ÖZMEN
•    Öğr. Gör. Serkan BOLAT

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
•    Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
•    Öğr. Gör. Türkan ALKAN ÖZBAY

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
•    Öğr. Gör. Buket KASALI
•    Öğr. Gör. Arzu YABACI
•    Öğr. Gör. Dr. Meltem AKTAŞ DOĞAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
•    Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
•    Doç. Dr. Gülin VARDAR KARASULU
•    Dr. Öğr. Üyesi Mine GÜNGÖRMÜŞLER
•    Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Banu DEMİR