Genel

Posted by admin on February 17, 2010
Genel / Comments Off on

♦Yeni ders önerilerinin, ders bilgi değişikliklerinin (isim, haftalık saat, İEÜ kredisi, AKTS kredisi), öğretim plan değişikliklerinin her öğretim yılın bahar döneminde uygulanabilmesi için en geç 15 Kasım, güz döneminde uygulanabilmesi için en geç 15 Nisan tarihlerine kadar Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.♦


Bologna Süreci kapsamına 2001 yılında Ülkemizin de dahil edilmesi sonrasında Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan çalışmalara paralel olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de bu sürece ilişkin faaliyetler başlatılmıştır.

İlk olarak Üniversitede verilmekte olan öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri tespiti için akademik birimlerimizde çalışmalar yürütülmüş ve Üniversitemiz Senatosu’nda onayını takiben yürürlüğe konulmuştur.

Üniversitemizde verilmekte olan Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri için DS(Diploma Eki) örnekleri hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu‘ndan 27 Nisan 2005 tarihinde onay alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005–2006 öğretim yılından itibaren zorunlu olarak uygulanması öngörülmekle birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, İlk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber Diploma Eki(DS) verilmektedir.

Üniversitemizin Ocak 2010’da yaptığı ”Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” başvurusu sonuçlanmış ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından verilen “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” almaya hak kazanmıştır. Bununla ilgili belge, 5 Ekim 2010 tarihinde Brüksel’de yapılan törenle Üniversitemize takdim edilmiştir.

Diploma Eki Etiketi, Avrupa Komisyonu tarafından yükseköğretim kurumlarına verilen, yükseköğretim kurumlarının kalitesini ve saygınlığını artıran, kurumlara uluslararası güvenilirlik sağlayan bir belgedir.

Diğer taraftan, Üniversitemizde verilmekte olan öğretim programlarının “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi” ve “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için öğrenme çıktılarının hazırlanması ve öğretim programlarında yer alan derslerin, iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin yeniden belirlenmesi çalışmalarının başlatılması 8 Ocak 2010 tarihli Senato toplantısında uygun görülmüş ve belirlenen takvime göre çalışmalar tamamlanmıştır. “Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi” ve “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu yeni öğretim programları 2010-2011 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

2011 yılı içinde Avrupa Komisyonu’nun her yıl verdiği ve yükseköğrenimde eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olan AKTS Etiketi’ne (ECTS Label) Üniversitemiz adına yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış; İzmir Ekonomi Üniversitesi AKTS Etiketi’ni alan Türkiye’deki ilk vakıf üniversitesi olmuştur.